Twoja obsługa kadrowo-płacowa

Specjalizujemy się w obsłudze kadrowo-płacowej firm zatrudniających powyżej 50 pracowników. Nie jesteśmy biurem rachunkowym zajmujemy się tylko profesjonalną obsługą kadrowo-płacową. Współpracujemy z firmami z całej Polski. Na bazie naszego wieloletniego doświadczenia w obsłudze kadrowo płacowej dużych firm zatrudniających setki pracowników podjęliśmy decyzje o założeniu własnej firmy outsourcingowej, która będzie wyróżniała się na rynku wyższym standardem obsługi polegającym na bezwzględnej terminowości oraz gwarancji połączenia zalet jakie niesie za sobą prowadzenie działu kadrowo-płacowego wewnątrz struktury Twojej firmy wraz z profesjonalizmem prowadzenia obsługi na zasadach outsourcingu kadrowo-płacowego.

Twoja obsługa kadrowo-płacowa

Specjalizujemy się w obsłudze kadrowo-płacowej firm zatrudniających powyżej 50 pracowników. Nie jesteśmy biurem rachunkowym zajmujemy się tylko profesjonalną obsługą kadrowo-płacową. Współpracujemy z firmami z całej Polski.

Na bazie naszego wieloletniego doświadczenia w obsłudze kadrowo płacowej dużych firm zatrudniających setki pracowników podjęliśmy decyzje  o założeniu własnej firmy outsourcingowej, która będzie wyróżniała się na rynku wyższym standardem obsługi polegającym na bezwzględnej terminowości oraz gwarancji połączenia zalet jakie niesie za sobą prowadzenie działu kadrowo-płacowego wewnątrz struktury Twojej firmy wraz z profesjonalizmem prowadzenia obsługi na zasadach outsourcingu kadrowo-płacowego.

Współpraca

Na czym polega współpraca z nami

Nasza firma zapewnia kompleksową obsługę kadrowo-płacową. Wyróżniającą nas cechą jest terminowość oraz bieżąca aktualizacja wiedzy prawnej potrzebnej do prawidłowej obsługi Państwa firmy. Kadry i Płace w firmie to jeden z najbardziej wrażliwych i skomplikowanych działów  dzięki współpracy z nami mają Państwa zagwarantowaną terminowość i skrupulatność obsługi. Przełoży się to bezpośrednio na dobre relacje pomiędzy pracodawcą, a pracownikami, którzy dzięki terminowej wypłacie wynagrodzenia i poprawności wyliczeń swoich pensji będą czuć się docenieni.
Cennik

Wybierz najlepszy model obsługi dla Twojej firmy:

Podana cena za pracownika. Przy większej ilości pracowników ceny są ustalane indywidualnie.

OBSŁUGA PŁACOWA

50 zł netto

OBSŁUGA KADROWO-PŁACOWA

90 zł netto

OBSŁUGA KADROWO-PŁACOWA PREMIUM

100 zł netto

ADMINISTRACJA PŁAC PRACOWNIKÓW

Naliczanie wynagrodzeń

Wyliczanie wszystkich składników wynagrodzenia.

Realizacja wypłat dla pracowników z wydzielonego subkonta płacowego.

Realizacja zobowiązań wobec ZUS i US z wydzielonego subkonta płacowego.

Sporządzanie i dostarczanie informacji, przeznaczonych dla pracowników (tzw. paski płac).

Przygotowywanie dokumentacji i rozliczeń dla ZUS, US, PFRON, GUS.

Rozliczanie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Naliczanie PPK

Naliczanie Benefitów

Obsługa systemu Benefitów

Obsługa systemu PPK

ADMINISTRACJA KADR PRACOWNIKÓW

Przygotowanie i monitorowanie akt osobowych.

Przygotowywanie umów zlecenia, umów o dzieło

Przygotowywanie umów o prace

Przygotowywanie dokumentów do zatrudnienia pracownika, zleceniobiorcy

Przygotowywanie dokumentów do zakończenia zatrudnienia m.in. świadectw pracy

Obsługa zajęć komorniczych

Przygotowywanie niestandardowych raportów zgodnych z oczekiwaniami Klienta.

Przygotowywanie zaświadczeń, druków i informacji dla pracowników.

Przygotowanie regulaminu pracy

Przygotowanie regulaminu wynagradzania

Przygotowanie regulaminu ZFŚS.

Przygotowanie regulaminu pracy zdalnej

Portal pracowniczy (pulpity zdalne pracowników)

Contact center dla kierownikow/menagerow

e-pracownik 24

e-raportowanie

Przygotowywanie zaświadczeń dla pracowników.

Korekty deklaracji ZUS z lat ubiegłych, sprzed okresu świadczenia usług na rzecz danego Klienta.

Przygotowanie audytu płac i akt osobowych.

Występowaniu w imieniu firmy w razie kontroli z urzędów ZUS, PIP, US

OUTSOURCING BADAŃ LEKARSKICH i BHP

Wystawianie skierowań na badanie lekarskie (wstępne, okresowe i kontrolne)

Monitorowanie ważności badań

Monitorowanie ważności szkoleń BHP

KONSULTACJE PRAWNE

Interpretacja przepisów prawa pracy, podatkowego i prawa dotyczącego ubezpieczeń społecznych.

Bieżące konsultacje prawne w zakresie prawa pracy.

Konsultacje w zakresie zatrudnienia obcokrajowców.

Cennik

Wybierz najlepszy model obsługi dla Twojej firmy:

Podana cena za pracownika.
Przy większej ilości pracowników ceny są ustalane indywidualnie.

OBSŁUGA PŁACOWA

50 zł netto

OBSŁUGA KADROWO-PŁACOWA

90 zł netto

OBSŁUGA KADROWO-PŁACOWA PREMIUM

100 zł netto

ADMINISTRACJA PŁAC PRACOWNIKÓW

Naliczanie wynagrodzeń

Wyliczanie wszystkich składników wynagrodzenia.

Realizacja wypłat dla pracowników z wydzielonego subkonta płacowego.

Realizacja zobowiązań wobec ZUS i US z wydzielonego subkonta płacowego.

Sporządzanie i dostarczanie informacji, przeznaczonych dla pracowników (tzw. paski płac).

Przygotowywanie dokumentacji i rozliczeń dla ZUS, US, PFRON, GUS.

Rozliczanie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Naliczanie PPK

Naliczanie Benefitów

Obsługa systemu Benefitów

Obsługa systemu PPK

ADMINISTRACJA KADR PRACOWNIKÓW

Przygotowanie i monitorowanie akt osobowych.

Przygotowywanie umów zlecenia, umów o dzieło

Przygotowywanie umów o prace

Przygotowywanie dokumentów do zatrudnienia pracownika, zleceniobiorcy

Przygotowywanie dokumentów do zakończenia zatrudnienia m.in. świadectw pracy

Obsługa zajęć komorniczych

Przygotowywanie niestandardowych raportów zgodnych z oczekiwaniami Klienta.

Przygotowywanie zaświadczeń, druków i informacji dla pracowników.

Przygotowanie regulaminu pracy

Przygotowanie regulaminu wynagradzania

Przygotowanie regulaminu ZFŚS.

Przygotowanie regulaminu pracy zdalnej

Portal pracowniczy (pulpity zdalne pracowników)

Contact center dla kierownikow/menagerow

e-pracownik 24

e-raportowanie

Przygotowywanie zaświadczeń dla pracowników.

Korekty deklaracji ZUS z lat ubiegłych, sprzed okresu świadczenia usług na rzecz danego Klienta.

Przygotowanie audytu płac i akt osobowych.

Występowaniu w imieniu firmy w razie kontroli z urzędów ZUS, PIP, US

OUTSOURCING BADAŃ LEKARSKICH i BHP

Wystawianie skierowań na badanie lekarskie (wstępne, okresowe i kontrolne)

Monitorowanie ważności badań

Monitorowanie ważności szkoleń BHP

KONSULTACJE PRAWNE

Interpretacja przepisów prawa pracy, podatkowego i prawa dotyczącego ubezpieczeń społecznych.

Bieżące konsultacje prawne w zakresie prawa pracy.

Konsultacje w zakresie zatrudnienia obcokrajowców.

Korzyści

Co zyskujesz?

Mniejsze koszty

Zmniejszenie kosztów i optymalizacje wydatków na obsługę kadrowo-płacową

Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo Twoich danych

Platformy

Dostęp do narzędzi i aplikacji dla pracowników i kierowników

Digitalizacja

Digitalizacja procesów

e-teczki, zdalne pulpity pracowników

Specjalista

Dedykowanego specjalistę do spraw kadr i  płac

Terminowość

Gwarancje terminowości

Indywidualizm

Indywidulane podejście dostosowane do potrzeb Państwa firmy

Urzędy

Przejmujemy obowiązki względem urzędów

FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Tak – jest to jeden z modelu obsługi. Do wyboru klient ma także system Enova

Tak. Wystarczy dokonać ustaleń z dedykowanym specjalista co mają zawierać raporty.

Nie, sporządzenia i dostarczenia PIT11 oraz PT4R jest usługą dodatkową. Cena jest indywidualnie ustalana z klientem.

TAK, podczas współpracy z Państwem oferujemy obsługę oraz wdrożenie e-teczek, a także pulpitów zdalnych pracownika. Przejmujemy od klienta zasób cyfrowych dokumentów, jak również wersje papierowe przekształcamy w E-teczki. Dodatkowo zapewniamy audyt teczek osobowych.

Bazując na doświadczeniu naszych Klientów możemy stwierdzić, że zauważyli znaczącą poprawę jakości obsługi kadrowo-płacowej ponieważ często zatrudniali niekompetentne osoby do wewnętrznej struktury firmy. Zauważalne jest też zmniejszenie kosztów utrzymania działu kadrowo płacowego.

Gdy mają Państwo wewnętrzny dział kadr i płac Państwa pracownik nie ponosi prawie żadnej odpowiedzialności finansowej w przypadku wykrycia nieprawidłowości i poniesienia strat przez firmę. Nasza firma posiada polisę ubezpieczeniowa i ponosi pełną odpowiedzialność za wykonywane usługi. 

TAK, gdy w firmie przeprowadzana jest kontrola Państwowej Inspekcji Pracy, Urzędu Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przejmujemy funkcję reprezentacyjną i przygotowujemy wszystkie potrzebne dokumenty do kontroli.

Uzupełnij formularz

Podaj nam więcej szczegółów, co pomoże nam sprawnie odpowiedzieć na Twoje zapytanie